Σκοπευτηριο

Οδηγίες Μετάβασης στο Σκοπευτήριο του Αγώνα

Συντεταγμένες

38.1005545  –  23.0422033