Εγγραφή

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟ SHOOTERSIS

Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και εξουσιοδοτώ τον διοργανωτή να τις χρησιμοποιήσει για να ολοκληρωθεί η εγγραφή μου στον αγώνα.